Поръчаните продукти се доставят с куриер на РАПИДО ЕКСПРЕС при следните условия, срокове и начин на плащане:


 
1. Условия на доставка

Доставки се извършват само на територията на Република България и само след телефонно потвърждение от страна на заявителя на стоките. Наш представител ще се свърже с вас по
телефона за потвърждение на поръчката и уточняване на деня и часа за доставка в работно време
/работни дни от понеделник до петък в интервала 9.00-18.00 часа/. 
 

2.Срокове за изпълнение на поръчката и гаранция

Срокът за доставка е от 1 (един) до 7 (седем) работни дни.
Поръчки, направени след 14.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.
Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.
В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока,  както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство, или ако се предвиди забавяне на окомплектоването на поръчката, вие ще бъдете информирани по телефона или с писмо.

На всеки един етап от оформянето и потвърждението на поръчката вие имате право да се откажете от направената поръчка. В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, вие ще бъдете информирани чрез  писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното ви съгласие с променените условия.
 

3. Начин на плащане

Плащането се извършва в момента на получаване на поръчката /наложен платеж/. 
Куриерът получава от вас цената на поръчаните продукти и обявената стойност за  доставка. Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пратката преди подписването на документите за доставката.

Безплатна доставка за Пловдив и за поръчки от страната над 100 лв.

При въпроси и необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел.: 0885 888 322 или e-mail: info@bio2you.bg
 

4. Рекламация и отказ от поръчка
 
 На основание чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПОТРЕБИТЕЛЯТ в седемдневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
   - ПОТРЕБИТЕЛЯТ предварително писмено да информира ДОСТАВЧИКА на следният e-mail адрес: info@bio2you.bg, че на основание чл.55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: кога и къде ще върне стоката и банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
   - Стоката да бъде върната лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от упълномощено от него лице с писмено пълномощно /с нотариално заверен подпис на  лицето/.
   - Продуктите да са в оригиналната си опаковка и  да не е нарушен търговският им вид.
   - Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
До момента на обратното предаване на стоката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ДОСТАВЧИКА, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ се възползва от правото си по чл.55, ал.1 ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от пет работни дни от връщането на стоката.