Еко био сертификат ICEA

Високото качество на продуктите BIO2YOU и съответствието им със стандартите за органична козметика е потвърдено с международния еко-био сертификат ICEA
 
Институтът за етично и екологично сертифициране (ICEA) е основният сертифициращ орган за натурална козметика (органична козметика, биокозметика, екокозметика) в Италия.
Италианската Асоциация за Биологично земеделие (AIAB) и Института за етично и екологично сертифициране (ICEA) са разработили основните изисквания за натурална и органична козметика. 
Козметика, която отговаря на всички строги изисквания на сертифициращия орган, получава статус на «органична» и на опаковката й са указани съответните обозначения.
 
Какво контролира ICEA?
Всички етапи на производство на органични продукти преминават ежегодно строг сертифициращ контрол. Инспектират се редица изисквания задължителни при органичните продукти:

• отсъствие в производството на химически добавки, технологии на генното инженерство; 
• строг контрол, по отношение на емисии, отпадъци, енергийни източници, транспорт, санитарно - хигиенни норми;
• производството и съхранението се извършва в съответствие със строги екологични препоръки; 
• ICEA извършва проверка (одит) няколко пъти в годината и в края на производствения процес;
• извършва се специален контрол при водене на документацията, позволяващ проследяване по цялата верига от производството на суровини до крайния потребител; на задължителна проверка подлежи цялата документация, от получаването на суровината, преработването й, до извозването на готовата продукция.
 
 Как се отглеждат растенията и преработват суровините за органичната козметика?
 
Растителните суровини, използвани в производството на органична козметика, трябва да:
• са отгледани в контролирани биологични стопанства;
• се събират под биологичен контрол и са естествено отглеждани;
 
По време на отглеждане на растенията за ЕКО - БИО козметични продукти не могат да се използват: 
• генетично модифицирани семена
• химически торове
• пестициди, фунгициди, хербициди При преработката на суровините не може да се използват:
• химикали, синтетични консерванти
• синтетични оцветители
• синтетични стабилизатори
• вредни технологии: ядрен разпад на продукта, химични консерванти, обработка на продуктите с фенол, радиоактивно облъчване
• не е позволено провеждането на опити с животни при тестването на суровините
• не е разрешено използването на суровини от животни, при получаването на които им се нанася вреда – например: животински  колаген, животински еластин и др. 
• синтетични аромати