Общи условия за ползване на онлайн магазин www.bio2you.bg
 
Моля, прочетете внимателно общите условия, тъй като те имат обвързващ характер за ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 
По смисъла на тези общи условия “ДОСТАВЧИК” е собственика на онлайн магазин www.bio2you.bg, юридическо лице Планта трейд ЕООД, с адрес на регистрация:  
гр.Пловдив 4000, бул.Цариградско шосе 28, тел. 0885 888 322, e-mail: info@bio2you.bg
 
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което е заредило на своя браузър онлайн магазин с интернет адрес www.bio2you.bg и е съгласно с посочените по-долу общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.bio2you.bg
Посещавайки този онлайн магазин, Вие се съгласявате безусловно с общите условия, от които се ръководи е-магазин www.bio2you.bg.
Ако не сте съгласни с тези общи условия, моля не използвайте електронния магазин.
 
www.bio2you.bg си запазва правото да променя по своя воля, по всяко време и без предварително уведомление, посочените общи условия за ползване.
 
Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност, при съобразяване и спазване на настоящите общи условия, да закупува предлаганите стоки в електронен магазин www.bio2you.bg.
 
Чл.2. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен на адрес  www.bio2you.bg  да публикува:
- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;  
- продажната цена, с включен ДДС;
- информация за начините на плащане, доставка и срок на изпълнение на поръчката. По смисъла на тези общи условия, "ПОРЪЧКА" е индивидуалната заявка от  потребител през неговия личен профил в магазин www.bio2you.bg;
- правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ, условията и начина за рекламация на стоки, при които стоката може да бъде върната.
 
Чл.3. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в www.bio2you.bg стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адрес www.bio2you.bg, като се задължава да предостави верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до профила му.
 
Чл.4. С приключване на регистрацията си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява „онлайн" съгласие с настоящите общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.
 
Чл.5. При извършена поръчка от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ,  електронният магазин www.bio2you.bg уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за получената поръчка на посочения при регистрацията eлектронен адрес. Представител на магазина осъществява контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел уточняване на деня и часа на доставка на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за ДОСТАВЧИКА не възниква задължение за нейното изпълнение. Поръчката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността й.